Dutch Rubbermen

Introductory Comments

intro

Nederlands

Alle deelnemers stemmen ermee in zich te houden aan de Dutch Rubbermen gedragscode. We vieren diversiteit en we willen een veilige ruimte hebben voor alle deelnemers. Daarom wordt elke vorm van discriminatie op basis van seksuele geaardheid, ras, huidskleur, taal, handicap, leeftijd of ander gedrag dat een deelnemer kan storen, niet getolereerd. Dit geldt voor alle Dutch Rubbermen vrijwilligers en alle deelnemers, medewerkers en bezoekers van door ons georganiseerde evenementen. Als iemand denkt gediscrimineerd of aangevallen te zijn tijdens het evenement dan kan deze persoon contact opnemen met een van de Dutch Rubbermen medewerkers of een e-mail sturen naar info@dutchrubbermen.nl en zal de Dutch Rubbermen organisatie proberen deze persoon de nodige ondersteuning te bieden. Als er enige vorm van discriminatie of andere onjuiste bejegining wordt vastgesteld, kan de organisatie de deelname van de betrokken persoon uitsluiten van verdere deelname aan het betreffende evenement en mogelijk andere toekomstige evenementen.

English

All participants agree to abide by the Dutch Rubbermen Code of Conduct. We celebrate diversity and we want to have a safe space for all participants. Therefore, any form of discrimination based on sexual orientation, race, color, language, disability, age or any other behavior that may disturb a participant will not be tolerated. This applies to all Dutch Rubbermen volunteers and all participants, employees and visitors of events organized by us. If someone thinks they have been discriminated against or attacked during the event, this person can contact one of the Dutch Rubbermen employees or send an e-mail to info@dutchrubbermen.nl and the Dutch Rubbermen organization will try to provide this person with the necessary support. If any form of discrimination or other unfair treatment is found, the organization may exclude the participation of the person concerned from further participation in the event in question and possibly other future events.